Skip to main content

King Lear: Verwacht in 2015!

King Lear is een toneelstuk dat omstreeks 1605 door Shakespeare werd geschreven, tussen Othello en Macbeth. Het wordt gewoonlijk samen met Hamlet genoemd als een van zijn grootste tragedies.

Na het herstel van de monarchie in Engeland in 1660 (zie Restauratie) werd het toneelstuk dikwijls door theatermakers gewijzigd omdat die niet hielden van de donkere, deprimerende toon. Sinds de Tweede Wereldoorlog is men het echter gaan beschouwen als een van Shakespeares grootste prestaties. De rol van Koning Lear is door vele grote acteurs gespeeld, waarbij vaak de opvatting werd nagevolgd dat deze alleen door een oudere acteur mocht worden vertolkt. Het stuk was een belangrijke inspiratiebron voor Akira Kurosawa bij het schrijven van het scenario voor Ran (1985).

  • Aangemaakt op .